Gạo tấm được tạo thành từ những mảnh vụn của gạo được máy phân tách ra từ gạo nguyên hạt và phân loại dựa vào kích cỡ của hạt tấm.