Để cho ra những hạt gạo an toàn, gạo sạch đòi hỏi tuân theo một quy trình nghiêm ngặt từ khi canh tác lúa cho đến khi thu hoạch, đóng gói.

-4%
170.000
-11%
135.000
-3%
155.000
-13%
260.000
-6%