Để cho ra những hạt gạo an toàn, gạo sạch đòi hỏi tuân theo một quy trình nghiêm ngặt từ khi canh tác lúa cho đến khi thu hoạch, đóng gói.