Để cho ra những hạt gạo an toàn, gạo sạch đòi hỏi tuân theo một quy trình nghiêm ngặt từ khi canh tác lúa cho đến khi thu hoạch, đóng gói.

120.000 
157.000 
119.000 
225.000 
135.000 
119.000 
228.000 
-4%
170.000 
220.000 
-11%
135.000 
-4%
159.000 
325.000 
-13%
260.000 
-9%
105.000 
158.000 
60.000