Hiển thị tất cả 10 kết quả

Gạo lúa tôm là gạo được sản xuất trên vùng đất luân canh một vụ Tôm – một vụ Lúa” trên vùng đất có 6 tháng nước ngọt – 6 tháng nước mặn.