Gạo ST24 Sóc Trăng là dòng gạo thơm dẻo của anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Gạo ST24 đạt giải 3 gạo ngon nhất thế giới 2017, giải 2 năm 2019.