Gạo trắng là thóc đã được xay để tách bỏ trấu và xát để loại lớp cám và mầm. Sau khi xay xát, có thể đánh bóng để hạt gạo trắng và sáng hơn

129.000 
157.000 
119.000 
225.000 
135.000 
119.000 
228.000 
-4%
170.000 
220.000 
-11%
135.000 
-9%
163.000 
325.000 
-13%
260.000 
-7%
195.000 
180.000