Gạo ngon nhất hiện nay là loại gạo ST25. Gạo ST25 của bác Hồ Quang Cua được bình chọn là gạo ngon nhất thế giới năm 2019 tại Manila

-4%
170.000
-13%
260.000
-9%
-2%
New
205.000
-11%
170.000
-5%
185.000
-7%
149.000