Để cho ra những hạt gạo sạch, an toàn đòi hỏi tuân theo một quy trình nghiêm ngặt từ khi canh tác lúa cho đến khi thu hoạch, đóng gói.

-4%
170.000
-11%
135.000
-3%
155.000
89.000
-13%
260.000
-6%