Gạo thơm đậm đà được canh tác trên vùng đất phù sa màu mỡ, mỗi năm chỉ có thu hoạch 1 vụ lúa nên đảm bảo chất lượng gạo sạch, thơm ngon.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.